Karantina

Karantina

Dadus nee hatudu total husi númeru ema hira mak oras nee iha karantina, Timor-Leste

October 27, 2020

Confinamento / Karantina
∑ = 309

Auto Karantina
∑ = 156

Passa Ona Loron 14
∑ = 5,574

quar_ID Municipality Compulsory Quarantine Self Quarantine 14 Day Quarantine Completed Cumulative Confirmed Cases
Municipality Compulsory Quarantine Self Quarantine 14 Day Quarantine Completed Cumulative Confirmed Cases
∑ = 309 ∑ = 156 ∑ = 5,574 ∑ = 30
COVID-19 Timor-Leste

FREE
VIEW